Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

3. Indien de afnemer van zijn herroepings- recht gebruik maakt, zal hij dit direct schriftelijk melden bij deurslotenshop.nl en het product indien reeds geleverd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepings recht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft zal deurslotenshop.nl dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

  1. Prijzen      alle prijzen zijn met marge zonder btw

6.1. De producten van deurslotenshop.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van waarop de bestelling bevestigd is.

6.2. De kosten voor verzending  komen te allen tijde voor rekening van de afnemer.

6.3 deurslotenshop.nl hanteert geen minimaal bestelbedrag . Voor alle bestellingen in Nederland worden de verzendkosten doorberekend van onze transporteur.

6.4 Aangenomen wordt dat het gewicht van bestellingen beneden de limiet van 10 kg blijft.  Bestellingen die meerdere artikelen  bevat welke vervolgens het limiet van 10 kg overschrijdt en waarvan de verzendkosten meer dan de standaard tarieven zijn, dienen in overleg tussen afnemer en deurslotenshop.nl overeen te komen. Hierbij is te denken aan een eenmalige levering op afspraak of het verhogen van de verzendkosten op de bestelling.

 

  1. Verzending/aflevering

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verzend

deurslotenshop.nl pakketten met Post.nl incl. track & tracé code  .

De verzending van de bestelde producten zijn voor risico van deurslotenshop.nl

 deurslotenshop.nl draagt het risico van de producten tot op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

7.3 Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.